Ingurumen Sailak lan-esparru zabala hartzen du. Bere eskumenak honakoak dira:

Ingurumen txostenak:

 • Txostenak ematea eta ingurumen alorretako espedienteak gainbegiratzea, esatebaterako:
 • Plan, programa eta proiektuen ingurumeneragina ebaluatzeko prozedura.
 • Premiak detektatzea, ingurumen programak eta proiektuak analizatu eta garatzea.
 • Ingurumen afekzioen inguruko proiektuak, jarduerak era baimenak.
 • Ingurumen alorreko diru-laguntza publikoen espedienteak.
 • Bestelakoak.

Natura Ingurunea eta Landa Garapena:

 • Lurzoru Urbanizaezina.
 • Babestutako Guneak Kudeatzea: Aiako Harria Natur Parkea, Lau Haizeta Parkea, Natura 2000 Sarea, Ekologia Korridoreen Sarea, ...
 • Udal jabetzako mendiak, baso sailak, landa parkeak, eta erabilera publikoko eremuak kudeatzea.
 • Udal jabetzako mendiak, baso sailak, landa parkeak, eta erabilera publikoko eremuak kudeatzea.
 • Lurzoru urbanizaezinean hirigintza diziplina kontrolatzea: lizentziak, isurketak, betelanak eta zabortegiak, baimenik gabeko lizentziak,...
 • Bioaniztasunerako proiektuak eta programak kudeatu eta koordinatu: mendiak larreak, baso-politika, zinegetika eta naturaren babesa, lurreko eta uretako habitatak, baso flora eta faunaren eta espezie exotiko inbaditzaleak.
 • Basozainaren zerbitzua antolatzea.
 • Aisialdirako eremuen erabilera publikoa kudeatu eta kontrolatzea, hala nola Mendi Bideen Udal Sarea, Santiagorako barneko Bidea, Estazio Megalitikoak, baso bordak, ...
 • Bide publiko, mugatze eta mugarritzeen Udal Sarea kudeatzea (udalerria, Añarbeko EPM, lurzoru urbanizaezineko ondare partzelak,...), etab.
 • Oinezkoen eta ziklistentzako udal sarea kudeatzea.
 • Landa Garapenerako eta lehen sektorerako programak gainbegiratzea, eta nekazaritzako eta abeltzaintzako praktikak eta ustiapenak kontrolatzea.
 • Bestelakoak.

Iraunkortasuna:

 • Energia-iraunkortasuna, hondakinak eta natura baliabideak.
 • Ingurumena babestea.
 • Kutsadura ebaluatu, aurreikusi eta murriztu: lurzorua, ura, eguratsa.
 • Hondakinak (aurreikusi, birziklatu, konpost egin,...), energia, ura, bioaniztasuna, lurralde politika eta udal planeamendua, mugikortasun iraunkorra, babes bereziko guneak, kutsadura, iraunkortasuna, klima aldaketa, ...
 • Energia kudeatzeko programak: energien kontsumoa eta hornikuntzak aztertu eta ebaluatu, energia auditoriak, aurrezteko neurriak, etab.
 • Baliabide naturalak eta energia berriztagarriak.
 • Renteria S.A. Zentral Hidroelektrikoa.
 • Iraunkortasunerako prozesuak sustatzea: Tokiko Agenda 21, Udalaren Ingurumen estrategia, politika berdea erosi eta kontratatzeko udal politika, ...
 • Ingurumenaren alorrean parte-hartze publikoa kudeatu: Ingurumenaren Aholku Kontseiluarekin (IAK) koordinatuz, eta gizarte eragileekin eta ekologia erakundeekin harremanak.
 • Ingurumenaren komunikazio, informazio eta hezkuntza programak diseinatu eta garatzea.
 • Ingurumenarekin erlazionatutako Udalez gaindiko instituzion parte-hartzea eta jarraipena egitea: Udalsarea 21, ADR, Behemendi, San Markoko Mankomunitatea, Pasaiako Portuko Agintaritza, Aiako Harriko NPren Patronatua, ...
Ekaina 2020
A A A O O L I
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5