Ingurumeneko diru-laguntza deialdia 2017

Errenteriako udalerrian, Iraunkortasun, Ingurumen eta Landa-Garapenaren inguruan dirua irabaztea xede ez duten erakunde eta elkarteei ekintzak gauzatzeko 2017ko diru-laguntza deialdia.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Diruz laguntzea nahi den proiektuaren, jardueraren edo programaren originala, erakunde eskatzailearen organo eskudunak onartua.
 • Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren fotokopia.
 • Erakunde eskatzailearen IFZren fotokopia, hala badagokio.
 • Programaren gastuen (kontzeptuak eta zenbatekoak) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua.
 • Ardurapeko deklarazioa, non beste sail, erakunde, organismo, eta abarrei egindako diru-laguntzen eskaerak jasoko diren, edo, hala badagokio, eman zaizkien diru-laguntzenak.
 • Euskarak eta berdintasunak zein tratamendu izango duen jardueraren hedapenean.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak eta Errenteriako Udal eta bere organismo autonomoarenak egunean dituela egiaztatzen duen aitorpena, eta diru-laguntzen onuradun izateko ez daudela diru-laguntzen lege orokorraren 13. artikuluan, edo indarrean dagoen bestelako araudian, adierazitako inolako debeku-auzitan nahastuta.

Balorazio irizpideak

 • Proiektuaren kalitatea eta iraupena (30 p.)
 • Udalaren ingurumeneko helburuei egindako ekarpena (35 p.)
 • Kalkulatutako parte-hartze maila (10 p.)
 • Jarduerara bideratutako baliabideak (15 p.)
 • Proiektua lurzoru publikoan burutzuea (5p.)
 • Proiektua babestutako eremuetan burutzea (5p.)

Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdia Gipuzkoak Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Oinarriak Deialdia Eranskina Eskaera

 

Azken Berriak:

Otsaila 2018
A A A O O L I
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4